Läromedelsförfattarnas stämma 2021

24 april kl 09.00-21.00

Stockholm, Stockholm - digitalt/fysiskt

Läromedelsförfattarna håller ordinarie stämma den 24 april, 2021. Mer information kommer längre fram.