Läromedelsförfattarnas stämma 2021

24 april kl 13.00-17.00

Stockholm, Digitalt

Vi hälsar dig som medlem varmt välkommen till Läromedelsförfattarnas ordinarie stämma den 24 april.

Styrelsen har sett över våra styrande dokument och uppdaterat dessa. Till stämman lägger styrelsen fram förslag på uppdaterade stadgar och allmänna principer, för er att rösta om. Utöver det kommer vi att behandla tidigare stämmobeslut och den extra stämmans beslut om återgång till stämma varje år. Som vid alla stämmor ska vi även förrätta val, väcka frågan om ansvarsfrihet, behandla eventuella motioner, och allt det som tillhör en organisations inre liv.

Handlingarna till stämman, samt information om när och var stämman hålls och hur den går till hittar du här.

Anmälningstiden gick ut den 27 mars, men det möjligt att göra efteranmälningar i formuläret nedan, fram till den 23 april kl. 13.00.

Har du frågor är du välkommen att skriva till: adm@laromedelsforfattarna.se

Hoppas vi ses på stämman!

Stämma

Genom att anmäla dig samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter enligt Läromedelsförfattarnas integritetspolicy.