Stämma 14 maj

14 maj kl 09.00-17.30

Stockholm, Norra Latin, Drottninggatan 71b

Vi hälsar våra medlemmar varmt välkomna till stämmohelgen den 13-14 maj på Norra Latin i centrala Stockholm.

Under stämman kommer vi att besluta om hur ansvarsfrihet ges, om investering i ytterligare en fastighet i Visby och om nya stipendier. Utöver stämmoförhandlingarna innehåller dagen ett högaktuellt program för författare av läromedel och kurslitteratur.

Handlingar

Handlingar för stämma 2022 (1mb, öppnas i nytt fönster)

Verksamhetsberättelse 2021 (19 mb, öppnas i nytt fönster)

Inbjudan med fullständigt program samt praktisk information (öppnas i nytt fönster)

Tider

Fredag den 13 maj 19.00-21.00 och lördag den 14 maj 09.00–17.30.

Frågor

Sista anmälningsdag var den 25 april. Du kan fortsatt anmäla dig till själva stämmoförhandlingarna genom att skriva till adm@laromedelsforfattarna.se