Stämma 14 maj

14 maj kl 00.00-00.00

Stockholm, Stockholm

Läromedelsförfattarnas ordinarie stämma kommer att hållas den 14 maj 2022. Mer information kommer längre fram.