Medlemsdialoger

9 februari 17.30 - 11 februari 17.30

Digitalt, Online

Den 24 april går Läromedelsförfattarnas stämma av stapeln, där en av beslutspunkterna är ett nytt förslag på allmänna principer för organisationen. Nu vill styrelsen träffa er medlemmar och diskutera förslaget.

Våra allmänna principer är ett styrande dokument som anger hur vi får använda den kopieringsersättning vi får från Bonus för den lagliga kopieringen av läromedel och kurslitteratur. Det är viktigt för oss att principerna förankras med er medlemmar, därför vill styrelsen nu träffas och diskutera förslaget.

Vi anordnar två digitala kvällar, den nionde respektive elfte februari, med max 20 deltagande per gång. Skulle intresset vara stort kommer vi anordna ytterligare ett tillfälle.

Anmälan öppnas i januari, då en inbjudan skickas till alla medlemmar.