Kornhall träffar: Titus Fridell

6 december kl 17.30-18.15

Digitalt, Online

Per Kornhall träffar Lärarförbundet students ordförande Titus Fridell för ett samtal om läromedels betydelse för elever.

Var femte lärare kan inte ens kan köpa in de allra nödvändigaste läromedlen, och endast 14 procent kan köpa in alla läromedel de behöver. Hur påverkar det den nyexaminerade läraren? Hur är det att som nybliven lärare komma ut i ett klassrum och inte ha ett läromedel att bygga sin undervisning på?

Per Kornhall träffar Titus Fridell, ordförande för Lärarförbundet student, för att prata om detta. De kommer även beröra läromedlets plats i lärarutbildningarna. I ett reportage i vår medlemstidning Manus vittnar lärarstudenter om bristande information om läromedel på utbildningarna, samt en attityd att det är positivt att arbeta utan läromedel.

Vi ser fram emot ett intressant samtal där läromedel och lärarstudenter står i fokus.

Samtalet sänds live klockan 17.30 och sänds via Youtube.

Detta är en del av vår kampanj Rätten till läromedel, där vi belyser den olikvärdighet som finns i svenska skolors möjlighet att köpa in och använda läromedel i undervisningen.

Läromedelsförfattarnas ordförande Per Kornhall, skoldebattör och författare, träffar kontinuerligt de mest inflytelserika inom den skolpolitiska diskussionen och fördjupar frågorna. Har du förslag på vem han kan träffa? Hör av dig till oss.

Vill du få en notis när det närmar sig? Meddela att du kommer via Facebookeventet för samtalet, så påminner Facebook dig. Du hittar evenemanget här.