Kornhall träffar: Peter Fredriksson

2 februari kl 17.30-18.30

Digitalt, Online

Per Kornhall träffar Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson för ett samtal om Skolverkets syn på läromedel och Fredrikssons tankar om den pågående utredningen.

Foto: Skolverket

I december förra året presenterades resultaten från den internationella kunskapsmätningen TIMSS 2019. När Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson kommenterade resultatet lyfte han läromedel som en av de viktigaste resurserna i svensk skola. Men vad krävs för att alla lärare och elever ska få likvärdig tillgång till läromedel av hög kvalitet?

Detta är en del av vår kampanj Rätten till läromedel, där vi belyser den olikvärdighet som finns i svenska skolors möjlighet att köpa in och använda läromedel i undervisningen. Rapporten Rätten till kunskap, som vi släppte i höstas tillsammans med lärarfacken och Sveriges tre största elevorganisationer, visar att endast 14 % av lärarna kan köpa in alla läromedel de behöver.

Läromedelsförfattarnas ordförande Per Kornhall, skoldebattör och författare, träffar kontinuerligt de mest inflytelserika inom den skolpolitiska diskussionen och fördjupar frågorna. Har du förslag på vem han kan träffa? Hör av dig till oss.