Kornhall träffar: Josefine Fälth

20 maj kl 17.30-18.15

Digitalt, Online

Per Kornhall träffar Sveriges Elevkårers ordförande Josefine Fälth för ett samtal om läromedels betydelse för elever och hennes tankar om den pågående utredningen.

Nio av tio elever tycker att läromedel är viktigt, men långt ifrån alla har tillgång till det. I april presenterade vi resultatet från en undersökning genomförd av Ungdomsbarometern på uppdrag av oss, och det visar att elevers upplevda familjeekonomi påverkar deras tillgång till läromedel i skolan. 

Med avstamp i vår undersökning träffar Per Kornhall Josefine Fälth för ett samtal om elevers syn på läromedel. I augusti ska den pågående utredningen om statens roll gällande läromedel lägga fram sina förslag. Vad hoppas Sveriges Elevkårer på? Vad behöver eleverna i svenska skolor? Vad saknas i dagsläget? Vi ser fram emot ett intressant samtal där eleven står i fokus.

Se samtalet live 17.30 här:

Detta är en del av vår kampanj Rätten till läromedel, där vi belyser den olikvärdighet som finns i svenska skolors möjlighet att köpa in och använda läromedel i undervisningen.

Läromedelsförfattarnas ordförande Per Kornhall, skoldebattör och författare, träffar kontinuerligt de mest inflytelserika inom den skolpolitiska diskussionen och fördjupar frågorna. Har du förslag på vem han kan träffa? Hör av dig till oss.