Kornhall träffar: Gustav Fridolin

20 oktober kl 18.30-19.15

Digitalt, Online

Läromedelsförfattarnas ordförande Per Kornhall träffar Gustav Fridolin, särskild utredare och tidigare utbildningsminister, för ett samtal om läromedel i svensk skola.

Gustav Fridolin leder utredningen Stärkta skolbibliotek och läromedel (Dir. 2019:91) som ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 30 november 2020. Utredaren ska bland annat föreslå hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel samt hur val av ändamålsenliga och tillgängliga läromedel av hög kvalitet kan underlättas.

Tidigare i höstas släppte vi rapporten Rätten till kunskap tillsammans med lärarfacken och Sveriges tre största elevorganisationer. I rapporten föreslår vi fem konkreta åtgärder som skulle ge alla elever i Sverige tillgång till läromedel av god kvalitet. 

Under hösten har vi drivit kampanjen Rätten till läromedel, där vi belyser den olikvärdighet som finns bland skolors möjlighet att köpa in läromedel. 

Här hittar du rapporten och övrigt kampanjmaterial.

Samtalet kommer att sändas digitalt och ingen föranmälan krävs. Håll utkik på webben och i våra sociala medier för mer information när samtalet närmar sig!

Detta samtal är ett samarbete med Lärarnas Riksförbund, Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd.

Läromedelsförfattarnas ordförande Per Kornhall, skoldebattör och författare, träffar kontinuerligt de mest inflytelserika inom den skolpolitiska diskussionen och fördjupar frågorna. Har du förslag på vem han kan träffa? Hör av dig till oss.