Extra stämma 2021

11 november 19.00 - 15 november 10.00

Online, VoteIT- digitalt stämma

Under perioden 11-15 november håller vi en digital extra stämma.

På dagordningen finns en andra läsning av det förslag på nya stadgar som stämman 2021 beslöt om. Den extra stämman hålls i anslutning till vår medlemskonferens 12-13 november och under konferensen finns utrymme för diskussion och frågor till styrelse och kansli.

Mer information om stämman hittar du här.

Du anmäler dig stämman i formuläret nedan.

Anmälningsformulär extra stämma 2021

Jag anmäler mig till att delta på Läromedelsförfattarnas extra stämma den 11-15 november.