Digital extra stämma

2 juni 10.00 - 9 juni 15.00

Digitalt, Digitalt

Läromedelsförfattarnas styrelse kallar medlemmar till en digital extra stämma den 2-9 juni.