Kalendarium

Läromedelsförfattarna anordnar författarträffar, kurser, möten, konferenser och föreläsningar inom ämnen aktuella för läromedelsförfattare. För att minska smittspridningen av coronaviruset har förbundet beslutat att ställa in samtliga aktiviteter under våren.