Mot ett spännande 2021

Hej alla vänner av läromedel och kurslitteratur!

Helgerna är överståndna och vi hoppas alla att livet nu ska börja normaliseras efterhand. Trots pandemin var förra året ett framgångsrikt år där vi kunde lyfta läromedelsfrågan, dela ut fler stipendier än någonsin och avsluta med en digital jubileumskväll – vi fyllde ju faktiskt 60 år! När vi nu går in i 2021 gör vi det med rekordmånga medlemmar.

Framför oss har vi ännu en spännande vår med en stämma där ni medlemmar får göra era röster hörda i viktiga frågor. Och i sommar får vi resultatet av den statliga utredningen om läromedel, vilket vi hoppas ger oss ytterligare argument i kampen för att ändamålsenliga läromedel är varje elev och students självklara rättighet.

Vi har en digital vår framför oss, och så hoppas jag att vi kan ses fysiskt på diskussionskvällar, författarsamtal och annat spännande till hösten! Tack för ert outtröttliga stöd och engagemang i allt vi gör. Tillsammans ser vi till att även 2021 blir ett framgångsrikt år.

Per Kornhall
Ordförande