Fokus likvärdighet

Att alla elever inte har läromedel bekymrar Peter Fredriksson som tycker att läromedel ska vara en självklarhet.

Foto: Skolverket

På vilket sätt bidrar läromedel till likvärdighet i skolan?

– Min utgångspunkt är att om man har tillgång till en utbildad, legitimerad lärare och läromedel, så räcker det långt. Det blir ett demokratiskt problem om elever inte har tillgång till läromedel, för då blir elever i större utsträckning beroende av att hämta sin kunskap någon annanstans. Utifrån ett likvärdighetsperspektiv borde det vara en självklarhet att alla elever har tillgång till ett bra läromedel.

Vad krävs för att nå en situation där alla elever har tillgång till läromedel?

– Först måste vi bli överens om att läromedel är en självklar del i att säkra att elever får förutsättningar och möjligheter att lyckas i skolan. Sedan är frågan hur vi ska säkra tillgången. Man behöver prioritera vad man lägger pengar på, men också tydliggöra kravet på tillgång till läromedel. Det borde inte vara möjligt att välja bort läromedel. Man skulle behöva fastställa från statligt håll att det är en elevrättighet att ha tillgång till läromedel. Då skulle man inte hamna i ett läge där man säger att pengarna inte räcker till.

Hur har vi hamnat i en situation där alla elever inte har tillgång till läromedel?

– Jag är fortfarande förundrad över att alla elever inte har tillgång till läromedel. Många menar att man saknar resurser, och då hamnar vi i frågan ”vad har man istället valt att prioritera?” Vi är bekymrade över att klyftorna ökar, då bör vi börja med att se till att vi säkrar tillgången till läromedel.

Hur minns du din egen relation till läromedel när du var elev?

– Jag minns min egen skolgång som traditionell. Läraren förklarade, vi lyssnade, sedan fick vi läsa på i läroboken. Det var kanske inte alltid så kul, men jag lärde mig en hel del. Jag fick förutsättningar att lära mig det skolan förväntade sig. Jag vet inte hur jag hade klarat skolan annars, förmodligen inte så bra, tror jag.

Det här är en intervju ur vår tidning Manus (nr 1, 2021).