Fem anledningar att gå på stämman

  1. Gör din röst hörd. Genom att delta på stämman är du med och fattar beslut som formar organisationen. Var med och bestäm vilken riktning verksamheten ska ta, hur årsavgiften ska se ut och vilka som ska ingå i styrelsen, till exempel.
  2. Få en inblick i verksamheten. På stämman får du ta del av verksamhetsberättelse och årsredovisningar som summerar det gångna året, och du får även sätta dig in i planerna för arbetet framåt.
  3. Träffa medlemmar. Stämman är det tillfälle under året då flest medlemmar samlas, och även om det är genom en skärm i år ger stämman dig en bild av vilka som ingår i vårt författarkollektiv. Det är även ett tillfälle att träffa styrelse, andra förtroendevalda medlemmar, och kanslipersonal.
  4. Lär dig mer. Genom att delta på stämman lovar vi dig att du kommer samla på dig massor med ny kunskap, inte minst om kopieringsersättningen och de ramar som styr vår verksamhet.
  5. Bidra till utvecklingen. Ju större engagemang från medlemmar, desto bättre blir vår föreningsdemokrati. Under stämman lyfts frågor som alla på ett eller annat sätt påverkar dig.

Stämman hålls den 24 april - anmäl dig till här!