Extra stämman avslutad

Läromedelsförfattarnas digitala stämma som hölls den 2-9 juni är nu avslutad och vi vill rikta ett stort tack till alla som medverkade.

Styrelsen kallade till en digital extra stämma den 2–9 juni med två propositioner. Förslagen var en följd av styrelsens arbete med att implementera förra årets stämmobeslut om ökat demokratiskt inflytande, insyn och en utredning av stipendiesystemet.

Den första propositionen, en stadgeändring som innebär en återgång till stämma varje år, samt två följförändringar av stadgan. Detta ville styrelsen göra för att öka möjligheterna för medlemmar att påverka verksamheten, och för att det är rimligt att styrelse beviljas ansvarsfrihet efter varje verksamhetsår.

Den andra propositionen handlade om förändringar i principer för fördelning av kopieringsersättningen. En av våra främsta uppgifter är att hantera och betala ut kopieringsersättning till författare som skriver läromedel och kurslitteratur. Styrelsen har gjort en omfattande utvärdering och lade fram ett förslag på hur mer pengar ska komma författarna till del på ett så rättvist och transparent sätt som möjligt.

Inom några veckor kommer ett justerat protokoll med beslut från stämman att publiceras och kommuniceras. 

Handlingar till stämman samt verksamhetsberättelse och årsredovning för 2019 hittar du här.