Digital extra stämma 2-9 juni

Läromedelsförfattarnas styrelse kallar medlemmar till en digital extra stämma den 2-9 juni.

Styrelsen vill lyfta två frågor under stämman. Den första är en stadgeändring som innebär en återgång till stämma varje år, samt två följförändringar av stadgan. Detta vill styrelsen göra för att öka möjligheterna för medlemmar att påverka verksamheten, och för att det är rimligt att styrelse beviljas ansvarsfrihet efter varje verksamhetsår.

Den andra frågan handlar om förändringar i principer för fördelning av kopieringsersättningen. En av våra främsta uppgifter är att hantera och betala ut kopieringsersättning till författare som skriver läromedel och kurslitteratur. Styrelsen har gjort en omfattande utvärdering och har nu ett förslag på hur mer pengar ska komma författarna till del på ett så rättvist och transparent sätt som möjligt.

Alla medlemmar har fått en kallelse till stämman via e-post.

Sista anmälningsdag för stämman var den 18 maj. Har du missat detta och vill delta? skriv till adm@laromedelsforfattarna.se

Handlingar till extra stämman

Handlingar samt information om hur stämman går till skickas, via e-post, till de som har anmält sig till stämman.

Du kan även hämta handlingarna här nedan:

Dagordning till den extra stämman 2-9 juni 2020, öppnas i nytt fönster

Valberedningens förslag till extra stämman 2020, öppnas i nytt fönster

Proposition 1 Styrelsens förslag om att återgå till att ha stämma varje år Kompletterad 200520, öppnas i nytt fönster

Proposition 2 Styrelsens förslag om att minska förbundets sparade kapital och justera stipendiemodellen, öppnas i nytt fönster

Styrelsens kommentarer till propsitionerna_extra stämman 2-9 juni 2020

Läromedelsförfattarnas stadga

 

Tidsschema den extra stämman, öppnas i nytt fönster

Så går den extra stämman till, öppnas i nytt fönster