De fick författarpris!

Barbro Westlund, Gunilla Molloy, Anders Pihlsgård, Margret Lepp och Janeth Leksell har alla tilldelats Läromedelsförfattarnas pris 2021, Sveriges tyngsta pris för författare av läromedel och kurslitteratur. Stort grattis!

Bild: Barbro Westlund, Gunilla Molloy, Anders Pihlsgård, Margret Lepp och Janeth Leksell.

Med årets totala prissumma på 300 000 kronor är Läromedelsförfattarnas pris det tyngsta priset för läromedelsförfattare i Sverige. Anders Pihlsgård tar emot 100 000 kronor i kategori Läromedel, Janeth Leksell och Margret Lepp tar vardera emot 50 000 kronor i kategori Kurslitteratur och Gunilla Molloy tar tillsammans med Barbro Westlund emot Läromedelsförfattarnas särskilda pris med vardera 50 000 kronor.

Juryns motiveringar

Anders Pihlsgård - kategori läromedel

Han är sedan över 33 år tillbaka en driven, engagerad och aktiv författare med hög arbetskapacitet och med en stark känsla för vad som fungerar i klassrummen.

Hans författarskap omfattar en mycket stor mängd läromedel inom Företagsekonomi, Marknadsföring, Entreprenörskap, Affärsutveckling och ledarskap och Privatjuridik.

Janeth Leksell och Margret Lepp - kategori kurslitteratur

De är aktiva och produktiva forskare som tillgängliggör kunskap inom vård och omvårdnad genom ett flertal böcker riktade till sjuksköterskestudenter och verksamma inom vårdyrken. Böckerna ger hälso- och sjukvårdspersonal kompetens och handlingsberedskap för att kunna möta och hantera både dagens och framtidens krav inom sjukvården.

Gunilla Molloy och Barbro Westlund - Läromedelsförfattarnas särskilda pris

Båda är de lysande forskare, författare och föreläsare som har undervisat många blivande och verksamma lärare i konsten att lära elever läsa – att läsa med förståelse på djupet och med kritisk blick. Därigenom har de haft en avgörande betydelse inte bara för svenska elevers läsförmåga i alla skolans ämnen utan också för varje människas rätt till kunskap och ytterst för den grund på vilken vår demokrati vilar.