Bokmässan 2020

Bokmässan 2020 äger rum 24–27 september, och eftersom det är digitalt kan du delta var du än befinner dig. Vi har listat samtal där medlemmar i Läromedelsförfattarna deltar. Har vi missat något? Hör av dig så uppdaterar vi listan!

Torsdag 24 september

09.30: Är läskunnigheten läshotad? Ett samtal om hur läskunnigheten upprätthålls.
Medlem som deltar: Louise Wramner

10.00: Att undervisa för livslångt lärande Konkreta metoder för hur du kan väcka dina elevers nyfikenhet och lust att lära – och utveckla en förmåga att fortsätta lära sig genom hela livet.
Medlem som deltar: Barbro Westlund

11.30: Att läsa tillsammans – högläsning för stora och små Ett samtal som utgår från böcker anpassade för att läsas tillsammans, barn och vuxen. Hur väcks läslusten hos nybörjarna?
Medlem som deltar: Maria Björsell

12.00: Magisk läs- och skrivinlärning Lena Hultgren visar hur man kan låta eleverna upptäcka läsandet och skrivandet genom lek, teater och enkla övningar, både på individ- och gruppnivå.
Medlem som deltar: Lena Hultgren

12.15: Professionellt kapital – skolans viktigaste tillgång Ett samtal om professionsutveckling, reflekterande praktiker och skolforskning.
Medlem som deltar: Arja Holmstedt Svensson (leder samtalet)

13.00: Lättläst i klassrummet Här får du verktygen du behöver för att kunna orientera dig i lättlästdjungeln. Du får handfasta råd på alltifrån lektionsupplägg till urval av böcker.
Medlemmar som deltar: Jenny Edvardsson och Pär Sahlin

13.00: Att väcka elevernas engagemang för demokratifrågor Hur får man skolelever att förstå hur politik påverkar deras vardag? Hur får man dem att våga att ta ställning, värdera, argumentera och resonera? Här får du användbara tips för din undervisning.
Medlem som deltar: Charlotta Granath

Fredag 25 september

09.30: Lärarens kroppsspråk – ett kraftfullt verktyg för undervisningen Vilken betydelse har lärarens röst, rörelsemönster och gester i klassrummet? Du får tips på hur du kan använda icke-verbala signaler och budskap för att skapa förtroende, följsamhet och samarbetsvilja hos eleverna.
Medlem som deltar: John Steinberg

09.45: Ledaren i läraren Vilka delar i klassrumsledarskapet pekar forskning och beprövad erfarenhet ut som särskilt viktiga för att etablera de professionella relationer som skapar förutsättningarna för elevers lärande? Ett samtal där du får ta del av verktyg för att vara en god ledare i klassrummet.
Medlem som deltar: Martin Karlberg

11.30: Läsa tillsammans Läsecirklar i 200 högstadie- och gymnasieskolor från Ystad till Kiruna, närläsning av bilderböcker med barn i åldern 1-3 år, bokcirklar som undrar "läser vi samma bok?" och cirklar i nya former. Vad händer?
Medlem som deltar: Ann Boglind

12.30: Lekbaserat lärande i förskolan – så funkar det Linda Palm utgår från leken för att locka barnen till lärande. Du får ta del av konkreta lekar och övningar samt tips på hur man anpassar dessa efter lokala behov och förutsättningar.
Medlem som deltar: Linda Palm

13.00: Värdegrund i Pelle Svanslös anda Utveckla barnens förmåga att lyssna, reflektera och ta ställning till etiska dilemman med hjälp av Pelle Svanslös. Konkreta tips på hur du kan arbeta med vad som känns rätt och fel.
Medlem som deltar: Linda Engvall

13.30: Tala så andra lyssnar Med grund i aktuell forskning och beprövad erfarenhet förklarar Micke Hermansson hur man når ut med sitt budskap. Du får en försmak av övertygande inledningar, storytelling och effektiv användning av tekniska hjälpmedel.
Medlem som deltar: Micke Hermansson

14.00: Gnisslar det i klassen? Ett samtal som utgår från boken "Gnissel i klassen" som innehåller välbekanta och vardagsnära problem från skolans värld, samt metoder för hur man kan arbeta med relationer, konflikter och det sociala klimatet i gruppen på ett sätt som barnen verkligen tar till sig.
Medlem som deltar: Linda Palm

14.00: Hur får vi unga att läsa mer? Vad behövs för att ge alla elever möjlighet att bli goda läsare, när skolornas förutsättningar skiljer sig så mycket åt? Ett samtal som blandar forskning med praktiska exempel på hur vi kan arbeta med läsning i skolan.
Medlem som deltar: Maria Björsell

14.30: Elevernas vardag på nätet – din undervisning Författarna till boken Digital kompetens och källkritik i praktiken visar hur du engagerar eleverna utifrån de frågeställningar som unga möter på nätet varje dag. Planera dina lektionsupplägg med en twist som lyfter viktiga frågor i medielandskapet samtidigt som eleverna engageras och fördjupar sina ämneskunskaper.
Medlem som deltar: Charlotta Granath (leder samtalet)

Lördag 26 september

16.15: Selma Lagerlöf tidlöst aktuell Den första kvinnan som fick Nobelpriset i litteratur, den första kvinnan i Svenska Akademien, lärare och författare till läroboken Nils Holgerssons underbara resa, skriven på uppdrag av Sveriges folkskollärare. Ett samtal om Selma Lagerlöf.
Medlem som deltar: Anna Nordlund

Söndag 27 september

13.30: I fokus: Ingela Korsell, Martin Widemark, Petrus Dahlin Tre barnboksförfattare möts i ett samtal som leds av journalisten Tara Moshizi.
Medlem som deltar: Ingela Korsell

Övriga samtal

Vi kunde inte låta bli att tipsa om några samtal till, där ämnet i fråga är lite extra intressant.

Torsdag 08.30: Hållbart lärarliv Helén Vedlé delar med sig av enkla, konkreta tips kring hur du får din lärarvardag att bli mindre stressig och mer hållbar, både på kort och lång sikt.

Torsdag 09.00: Skolan är viktigare än någonsin Faktakunskaper är en förutsättning för kritiskt tänkande men läsningen bland barn och unga sjunker ju äldre de blir. Hur ska vi få eleverna att ta till sig fakta? Hur kan skolan förändras för att bli mer likvärdig? Åsa Wikforss och Åsa Fahlén diskuterar skolans kunskapsuppdrag och vilken syn på kunskap som behövs i framtiden.

Torsdag 10.30: Ge dina barn ett språk Kunskaperna i läsning och i läsförståelse har gått upp, men klyftorna ökar. Och skolbarn i andra och tredje generationen av nya svenskar i segregerade områden visar bristfälliga kunskaper både i svenska och i föräldrarnas språk. Vad krävs?

Torsdag 14.30: Extrainsatt invigningsseminarium: Sveriges partiledare möts i samtal om läsning När Läsrörelsen startade på Bok & Bibliotek år 2000 samlades partiledarna under rubriken "Vad läser partiledarna?" Nu samlas partiledarna återigen för ett samtal om litteratur och läsning.

Fredag 09.00: När begären styr skolan Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson samt professorerna Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt gör upp med en förenklad medial debatt om skolan. Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuteras skolans utmaningar – och hur vi går vidare.

Fredag 10.00: Läsning och bildning Skönlitteratur kan ge en fördjupad inblick i andra människors livsvillkor och skapa empati, något som är särskilt viktigt för människor med mycket makt och inflytande. Hur ser lärare och näringsliv på detta?

Fredag 11.30: Lärare som brinner – låt dem inte brinna upp! Att vara lärare idag är ett tufft yrke. Uppgifterna som ska utföras är lika många och komplexa som de hundratals individer en lärare ska möta och utveckla. Ett samtal som ger dig konkreta verktyg för hur du kan skapa ett hållbart lärarliv, minska stressen och få bättre struktur i din vardag. 

Fredag 12.15: Framtidens skola Vad behöver den som börjar skolan idag lära sig för att vara gångbar på framtidens arbetsmarknad? Och vad kan skolans personal göra nu för att ställa om mot det som kommer sedan? Ett samtal som blickar in i framtiden.

Fredag 12.30: Skolbibliotek i världsklass Vilken roll har skolbibliotekarien i verksamheten och hur kan fler skolor nå framgång? Ett samtal där regeringens pågående utredning om skolbibliotek diskuteras.

Fredag 13.15: Genomskåda – undvik att bli en nyttig idiot Det kan vara frestande att dela häpnadsväckande information i sociala medier, även om det inte alltid är säkert att det är sant. Ett samtal om vikten av att tänka efter och ställa frågor, och att genomskåda. Medverkar gör Åsa Wikforss, läs vår intervju med henne på samma ämne här.

Söndag 10.00: Förutsättningar för framtidens digitala läromedel Ett samtal där man diskuterar vad ett läromedel är idag och hur det har förändrats över tid. Vad är det som krävs av morgondagens lärare för att kunna använda sig av nya läromedel och lärresurser och hur kan man skapa bra förutsättningar för att tillgängliggöra olika typer läromedel till lärare?

Har du fler tips? Hör av dig till oss!