Läromedelsförfattarna på Bokmässan

Den 23–26 september går årets bokmässa i Göteborg av stapeln, och vi är där! Vi anordnar ett eget samtal på torsdagen, som ni inte får missa, men det finns många fler intressanta programpunkter. Vi har samlat samtal där vi själva medverkar, men även samtal där våra medlemmar är med. Här är allt du inte får missa på Bokmässan 2021!

Här hittar du oss på Bokmässan

Torsdag 15.00:  Hur säkrar vi alla elevers rätt till läromedel? Vi anordnar ett seminarium om den olikvärdiga tillgången till läromedel i svensk skola. Per Kornhall möter elev, lärare och rektor för att prata om deras behov av och syn på läromedel. Medverkar gör även Gustav Fridolin

Fredag 10.00: Brist på läromedel – ett hot mot demokratin? Skolan är central i den svenska demokratin. Trots det ser förutsättningarna för lärare och elever väldigt olika ut. Detta märks tydligt i tillgången till läromedel, som varierar kraftigt mellan olika delar av landet. Vad händer med de elever som inte får tillgång till läromedel? Är bristen på läromedel till och med en fara för demokratin? Per Kornhall deltar i detta seminarium som anordnas av Lärarnas Riksförbund. Programledare är vår medlem Mikael Bruér

Fredag 10.45: Rätten till läromedel Per Kornhall pratar om den olikvärdiga tillgången till läromedel i svensk skola, och om alla elevers rätt till läromedel av hög kvalitet. I samarbete med Läsrörelsen

Här hittar du våra medlemmar

23 september

09.00: Mindfulness för stressade bokmässedeltagare Vill du ha en lugn start på dagen? Bonnierförlagen Lära arrangerar detta mindfulness-seminarium där du även får tips på hur du kan arbeta med mindfulness i skolan, med både yngre och äldre elever.
Medlem som medverkar: Petra Wolde

11.15: Idrott och läsning Läslovets tema i år är Idrott och läsning, och i Läsrörelsens samarbete med Bosön Idrottsfolkhögskola lärser blivande idrottsledare skönlitteratur. Ett samtal om idrott och läsning.
Medlem som medverkar: Ann Boglind

11.15: Skolor som arbetar lokalt, nationellt och globalt Efter alla nedstängningar och restriktioner: hur kan klassrummet fortsätta att vara en del av världen och omvärlden? 
Medlem som medverkar: Charlotta Granath

12.00: Så lockas pojkar till läsning Behöver man skriva och illustrera på ett särskilt sätt för att få pojkar att läsa? Hur mycket ska det i sådana fall styra berättandet? Tre författare som skriver humor, fakta och spänning möts i ett samtal arrangerat av Natur & Kultur.
Medlem som medverkar: Ingela Korsell

14.00: Internationalisering genom digitalisering – varför och hur?
Hur kan skolans internationaliseringsuppdrag uppnås genom virtuella utbyten och uppgifter – under och efter pandemin? 
Medlem som medverkar: Charlotta Granath

15.00: Allt som inte syns Ett samtal mellan Katarina von Bredow och biskop Susanne Rappmann, som tar avstamp i Katarinas bok Allt som inte syns. Hur kan trygga rum skapas? Och hur kan vuxenvärlden leva upp till sitt ansvar? 
Medlem som deltar: Katarina von Bredow

16.30: Lärare och elever: Så fungerar demokratiarbetet i skolan Har lärarna rätt förutsättningar för att undervisa i demokratifrågor? Och tycker eleverna att undervisningen de får är tillräcklig? Lärarnas Riksförbund har undersökt detta och låter en panel diskutera resultaten av undersökningen. Medlem som medverkar: Mikael Bruér

24 september

09.15: Poesi – för lust och lärande Ett samtal om diktantologin En bro av poesi som Svenska Akademien gett i gåva till alla barn som börjar förskoleklass 2021. 
Medlemmar som medverkar: Ann Boglind och Anna Nordlund

10.00: Lärartips från Lärargalan Lärare, som tidigare tagit emot pris på Lärargalan, delar med sig av tips på hur du kan utveckla din undervisning. Dessutom avslöjas de nominerade till årets upplaga av Lärargalan.
Medlem som medverkar: Charlotta Granath

10.15: Klassrumsledarskap Ett seminarium som fokuserar på hur skolledning och lärare tillsammans kan utveckla sitt ledarskap för att skapa motivation, trivsel och måluppfyllelse hos såväl elever som personal. Arrangeras av Liber.
Medlem som medverkar: Martin Karlberg

10.45: När ett barn blir utsatt för mobbning Hur går det till när en mobbningproblematik uppstår? Hur kan man upptäcka det som alltmer sker digitalt och vilket ansvar har vuxenvärlden? Ett seminarium med Yankho Kamwendo som programledare.
Medlem som medverkar: Katarina von Bredow

11.15: Stärk läsförmågan 2021 överlämnades Skolbiblioteksutredningen (SOU 221:3) till regeringen. Där betonas de positiva effekterna av att lärare och skolbibliotekarier aktivt samarbetar kring läsfrämjande. Hur kan ett sådant samarbete kan organiseras? Vilken roll har respektive profession för att samarbetet ska gynna elevernas lärande och läsförmåga? Seminariet arrangeras av Sanoma Utbildning.
Medlemmar som medverkar: Maria Heimer, Cecilia Peña och Carl-Johan Markstedt

13.15: Läsning i alla former Att läsa med ögon, öron, fingrar – vad är skillnaden? Lättlästa böcker, hur kommer de till och hur används de? Ett seminarium som arrangeras av Läsrörelsen i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Linnéuniversitetet och Dyslexirörelsen.
Medlem som medverkar: Caroline Liberg

14.00 Så kan skolvalen bidra till demokratin I anslutning till riksdagsvalen ordnar många skolor skolval. Ofta får en enskild lärare ansvara för valet och uppdraget ses som något som ligger utanför den ordinarie undervisningen. Hur kan hela skolan involveras och bli delaktig i arbetet med skolvalen och demokratiarbetet? 
Medlem som medverkar: Charlotta Granath

15.00: Lyft din presentationsteknik Få konkreta tips på hur du kan lyfta din presentationsteknik – oavsett om den är live eller digital. Arrangeras av Bonnierförlagen Lära.
Medlem som medverkar: Micke Hermansson

Andra intressanta samtal

Vi kan inte låta bli att tipsa om några samtal till. Samtal där varken vi eller våra medlemmar deltar, men där vi tycker att ämnet är lite extra intressant.

Torsdag 09.00: En likvärdig skola räddar Sveriges demokrati Ett seminarium om hur en likvärdig skola lägger grunden för vår demokrati. Vad är det vi kan göra bättre, finns det andra länder som vi kan lära av? Vad behöver lärare och elever få för stöd för att lyckas med att värna den demokrati som Sverige byggt under 100 år? Arrangeras av Lärarnas Riksförbund.

Torsdag 10.00: Den nya sakprosaprofessuren Sveriges Författarförbunds ordförande Grethe Rottböll intervjuar sakprosaförfattaren Henrik Berggren och Linnéuniversitets rektor Peter Aronsson om den professur som vi är med och instiftar tillsammans med Linnéuniversitetet, stiftelsen Natur & Kultur och Sveriges Författarförbund.

Fredag 13.30: Ny forskning lyfter svenska elevers förmågor i matematik Andras Ryve, forskningsledare för det forskningsbaserade läromedlet Rik matematik, möter läraren Petra Karltorp i ett samtal om projektet. Vi gästade en av Petras lektioner för två år sedan. Läs artikeln här.

Har vi missat något samtal? Är du medlem och deltar på årets bokmässa, men saknar ditt namn i listan? Hör av dig så skriver vi in din programpunkt.