Ja till stärkt upphovsrätt!

Den 15 april röstades EU:s upphovsrättsdirektiv - Digital Single Market - igenom av EU-parlamentet och EU:s ministerråd.

Upphovsrätten kommer i och med det att stärkas och reformeras till upphovspersonernas fördel. Upphovspersoner ska till exempel ha rätt till insyn i hur deras verk används på nätet och rätt till rimlig och proportionerlig ersättning. Syftet är att upphovspersoner ska få ta en större del av det värde som skapas av att deras verk sprids.

Nu kommer direktivet att beredas på nationell nivå och ska implementeras i svensk rätt senast om två år.

Läs mer om direktivet på KLYS webbplats, www.klys.se