Stor seger för upphovsrätten!

Idag, den 26 mars, roddes slutligen DSM-direktivet i hamn när det röstades igenom i Europaparlamentet!

Direktivet syftar till att modernisera och stärka upphovsrätten på nätet, bl.a. genom att jämna ut den maktobalans som råder mellan rättsinnehavare och stora aktörer på nätet som tjänar på att upphovsrättsskyddat material sprids på deras plattformar. Målet är att upphovspersoner ska kunna kräva skälig ersättning för det värde som deras verk skapar, även i den digitala miljön.

Direktivet har alltså stor betydelse för konstnärer och författare som i och med detta beslut kommer att få stärkta rättigheter och ökade möjligheter att begära ersättning för när deras verk sprids på internet. En stor seger för upphovsrätten!