Om kopieringsersättningen

Styrelsen har under vintern bjudit in till flera medlemsdialoger gällande kopieringsersättningen. Om du inte hade möjlighet att delta eller om du vill veta mer kan du lyssna till vår sändning.

Sändingen hittar du på vår facebooksida 

En av våra främsta uppgifter är att betala ut kopieringsstipendier. Förra året delade vi ut drygt 19 miljoner kronor till författare av läromedel och kurslitteratur, men vi vill bli ännu bättre. Vi har under vintern åkt runt för att träffa medlemmar och ta in åsikter. Vad gör vi bra idag och vad kan vi göra bättre? Hur kan vår stipendiefördelning utformas och eventuellt reformeras?

Styrelsen arbetar på uppdrag av våra medlemmar och har beslutat att göra en ordentlig översyn av stipendiesystemet. Som en del i det arbetet har vi kallat till en extrastämma 25 april där fokus ligger på stipendierna. Inför stämman har vi tagit oss till i Malmö, Stockholm, Göteborg, Linköping och Umeå. I varje stad har vi hållt i en medlemsdialog där medlemmarna fått framföra sina tankar.

Varför gör vi detta?

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation, så det är en självklarhet för oss att arbeta demokratiskt och transparent. Vår ambition är att betala ut ännu mer kopieringsersättning till författarkollektivet, och där är medlemmarnas åsikter centrala. Under turnén har vi fått givande samtal och viktiga inputs att ta med till extrastämman i april.