Krisstipendium via författarfonden

Författarfonden fördelar 10 miljoner kronor till litterära upphovspersoner som drabbats av inkomstbortfall till följd av coronakrisen.

Av de 500 miljoner som regeringen avsatt i krispaket till kulturen, med anledning av coronakrisen, har Författarfonden fått till uppgift att fördela 10 miljoner kronor. Det gör Författarfonden genom krisstipendier till litterära upphovspersoner som drabbats av inkomstbortfall till följd av coronakrisen. 

Behörig att söka är aktiva yrkesutövande litterära upphovsmän. Vid fördelningen av stipendier ska författarfonden ta hänsyn till litterär/konstnärlig kvalitet och ekonomiskt behov.

– Vi har varit i kontakt med flera medlemmar som drabbats hårt av krisen. Av den anledningen vill vi informera om möjligheten att ta del av krispaketet, säger Frida Engman, Läromedelsförfattarnas förbundsdirektör.

Författarfondens bidragsgivning ryms inom den statliga konstnärspolitiken. Mot bakgrund av det menar Författarfonden att de ger stipendier till facklitteratur av allmänkaraktär, men inte till författare av renodlade läromedel. Du hittar mer information och gör din ansökan på Författarfondens webbplats. Ansökningsperioden pågår till den 8 maj.

Författarfondens webbpplats